Antytoksyny mozna uzyskac w czystym stanie w postaci slabo upostaciowanych krysztalków

Antytoksyny można uzyskać w czystym stanie w postaci słabo upostaciowanych kryształków przez strącanie białka lub metodą trawienia tryptycznego. Antytoksyna jest charakteru białkowego. Ciepłota 70-30u niszczy antytoksynę w roztworze, natomiast ciepłota nawet 100, i UO działając na wysuszoną antytoksynę nie zmienia siły jej działania. Światło i pozafiołkowe promienie osłabiaj ą działanie, antytoksyny. Sposób działania antytoksyny polega na tym, że antytoksyna łącząc się z toksyną znosi jej działanie trujące. Toksyna jednak nie ulega zniszczeniu. Połączenie toksyny z antytoksyną nie jest trwale i zespół taki można rozbić na oddzielne komponenty kwasem lub zasadą oraz nagrzewaniem. Działanie antytoksyny można wykazać zarówno in vivo jak i in vitro. Jeżeli wprowadzimy zwierzęciu antytoksynę, a potem śmiertelną dawkę toksyny, to zwierzę uniknie śmierci. Jeżeli zmieszamy toksynę z antytoksyną w probówce i mieszaninę taką wstrzykniemy zwierzęciu, to zwierzę również uniknie śmierci, mimo że dawka toksyny byłaby śmiertelna, gdyby nie było antytoksyny. [patrz też: prolaktyna po mcp, artresan optima opinie, incidur spray ]

Powiązane tematy z artykułem: artresan optima opinie incidur spray prolaktyna po mcp