Cala blona sluzowa jest silnie pomarszczona i tworzy liczne, podluzne – faldy jajowodowe

Cała błona śluzowa jest silnie pomarszczona i tworzy liczne, podłużne – fałdy jajowodowe (plicae tubariae), ograniczające szczelinowate, błędnikowate Światło jajowodu (lumen tubae). Tutaj, jak już była wzmianka, odbywa się zapłodnienie (foecundatio). Należy zaznaczyć, że podczas ciąży budowa ścian jajowodu nie podlega znaczniejszym przekształceniom. 3. – Macica (uterus). Macica powstaje przez zespolenie odcinków pośrodkowych czyli części macicznych obu przewodów Miillera i jest narządem wylęgowym, umożliwiającym żyworodność ssaków . Ażeby móc wypełnić swe zadanie macica musi mieć odpowiednią budowę. Sprowadza się ona w głównych zarysach do jamy ograniczonej silnymi ścianami mięśniowymi, mogącej pomieścić nasienie oraz płód. Światło – jamy macicy (carum uteri) jest ograniczone ścianami, których śluzówka (rnucosa) pośredniczy w odżywianiu płodu, mięśniówka (muscularis} zaś umożliwia wydalenie w odpowiednim czasie płodu z wnętrza macicy do pochwy, a stąd na zewnątrz. W ten sposób budowa macicy jest odpowiednio przystosowana do ścisłego współżycia ustroju matki z ustrojem płodu. [patrz też: orofar max cena, incidur spray, ile powinnam ważyć przy wzroście 160 ]

Powiązane tematy z artykułem: ile powinnam ważyć przy wzroście 160 incidur spray orofar max cena