Budowa-sutka

Budowa-sutka (mamma) przedstawia się następująco. Rozróżniamy w nim przede wszystkim – trzon sutka (Colpus mammae) oraz odchodzącą od niego – brodawkę sutkową (papiila mammalis). Trzon ma zazwyczaj postać półkulistą i jest osadzony szeroką – podstawą (basie mammae) na powierzchni tułowia. Stanowi on skupienie gruczołowe, umieszczone w zrębie łącznotkankowym. Brodawka sutkowa, zawierająca przewody wydzielające, posiada zazwyczaj uwłosienie uwstecznione i zabarwienie różowe lub ciemne. Podstawę brodawki obejmuje okrężny, gładki – zwieracz brodawkowy {sphincter papillae), powodujący wypróżnienie zbiorników mlecznych (sinus lactifen) i wydłużenie brodawek. Poza tym w brodawce występują miocyty podłużne, których skurcz skraca brodawkę. Na wierzchołku brodawki występuje różna u poszczególnych gatunków ilość ujść – przewodów brodawkowych (ductus papillares), wysłanych nabłonkiem wielowarstwowym. Takich przewodów jest tylko jeden u Ruminantia, dwa (do czterech) u Equidae, jeden do trzech u Suidae i wreszcie u Carnivora, u Primates i u Hominidae większa ich ilość. Każdy z przewodów brodawkowych rozszerza się niebawem, tworząc mniej lub więcej rozległą – zatokę mlekonośną (sinus lactiferus), wysłaną nabłonkiem dwuwarstwowym. [patrz też: ortopeda, rehabilitacja rzeszów, osocze bogatopłytkowe w ortopedii ]

miesniówka maciczna

W sercu krwi i komór sercowych, a w macicy płodu z jamy macicznej w czasie porodu, przy czynnym udziale umięśnienia brzusznego. Poza tym mięśniówka maciczna (myometrium) kurczy się prawdopodobnie i na początku wykonywania aktu płciowego, po czym następuje rozkurcz, powodujący działanie ssące macicy na nasienie; działanie to ułatwia przedostanie się nasienia z pochwy do jamy macicznej. U ssaków u których wytrysk nasienia odbywa się wewnątrz przewodu szyjkowego (wejacuiatio intracerricaiis}, w przeciwieństwie do wytrysku w głąb pochwy (vejaculatio in tra vagina lis), pasma mięśniowe podłużne szyjki macicznej podlegają skurczowi, co powoduje otwarcie otworu macicznego zewn. (orificium uteri ex t. ), W czasie ciąży macica podlega niepomiernemu powiększeniu, ściany jej ulegają ścieńczeniu, a rniocyty wydłużają się dziesięciokrotnie, a niekiedy i więcej. Po porodzie (post partum. ) długość miocytów powraca do normy. Skurcze macicy mają charakter bólów trzewnych, sztuczne zaś rozszerzanie szyjki macicznej, obfitującej we włókna sprężyste, jest zawsze nader bolesne. Tyle o mięśniówce wewnętrznej macicy. Wiemy, że poza tym posiada ona trzy pary. mięśni zewnętrznych, wymienionych powyżej. [więcej w: osocze bogatopłytkowe w ortopedii, ortopedia, ortopeda ]