Plat tylny jest zbudowany z neuroglii

Jest rzeczą prawdopodobną, że tym lub innym własnościom barwienia się komórek chromochłonnych odpowiadają różne stany czynnościowe tych komórek. Płat tylny jest zbudowany z neuroglii oraz z – pituicytów, stanowiących przekształcone gliocyty. Ponadto, w płacie tylnym widnieją liczne włókna nerwowe, łączące płat ten z podwzgórzem. Słabo rozwinięty płat pośredni charakteryzują drobne jamki, wypełnione nieznaną bliżej cieczą koloidalną. Przysadka mózgowa jest unerwiona dwojako: współczulnie przez zwój szyjny przedni, a przywspólczulnie przez podwzgórze (hypothalamus), będące, jak wiadomo, ważnym skupieniem ośrodków wegetatywnych międzymózgowia. Rola czynnościowa przysadki jest nader złożona. Płat przedni przysadki wywytwarza następujące hormony: 1) – hormon somatotropowy, który warunkuje wzrost harmonijny całego ustroju, zwiększa termogenezę i przedłuża okres młodości (Lee i Schaffer; 1934); 2) – hormon gonadotropowy występuje pod trzema postaciami: – prolanu A, przyśpieszającego u samic dojrzewanie pęcherzyków Graafa, – prolaktyny (Riddle, Turner], aktywującej działalność sutków, – prolanu B, powodującego luteinizację pęcherzyków Graafa. [podobne: ortopedia, ortopeda Wrocław, fizjoterapeuta ]

Sutki sa unaczynione przez galezie odchodzace

Do tej zatoki uchodzi 8 – 12 oddzielnych – przewodów mlekonośnych (ductus lactiferi). , U kozy i u owcy wymię (sumen) kończy się po każdej stronie jedną tylko brodawką sutkową. U Equidae każde z wymion, prawe i lewe, kończy się jedną brodawką, wykazującą dwa otwory mlekonośne (pori lactiferi), prowadzące do dwóch oddzielnych przewodów brodawkowych. Stwierdzono, że pomimo swej pozornie prostej budowy wymię klaczy składa się w rzeczywistości z dwóch mas gruczołowych, które dopiero wtórnie uległy zespoleniu. Mowa była dotychczas jedynie o sutkach żeńskich (mammae femininae). Ale i samce są wyposażone w sutki, w sutki męskie (mammae masculinae), które aczkolwiek przedstawiają zupełnie podobną budowę jak sutki samicze, tym niemniej są w warunkach prawidłowych dotknięte niedorozwojem. Wypada tutaj wspomnieć o stosunkowo częstych zjawiskach występowania dodatkowych sutków i dodatkowych brodawek. Ten ostatni przypadek nie jest zjawiskiem rzadkim u samic Bos taurus. Sutki są unaczynione przez gałęzie odchodzące od a. pudenda ext. , a częściowo i przez aa. intercostales, unerwione zaś są głównie przez nn. międzyżebrowe oraz przez układ współczulny. Należy przypuszczać, że bodźcami wzbudzającymi działalność mlekotwórczą sutków są nie tylko bodźce nerwowe i mechaniczne ale być może w większej mierze bodźce hormonalne, wychodzące zwłaszcza z łożyska. W każdym razie- współzależność czynnościowa jajników i sutków została stwierdzona licznymi spostrzeżeniami. [podobne: rehabilitacja niemowląt, sklep rehabilitacyjny, ortopedia ]