Sciana jajowodu sklada sie z czterech warstw

Jak już była wzmianka powyżej, jajowód jest zawarty we wnętrzu fałdu otrzewnej, w krezce jajowodowej (mesosalpinx), stanowiącej część więzadła szerokiego (lig. latum). Rozumie się samo przez się, że tego rodzaju położenie jajowodu umożliwia jego ruchomość zarówno bierną (w czasie ciąży) jak i czynną (np. w czasie spółkowania). Między obydwiema blaszkami krezki znajdują się lepiej lub gorzej zachowane przewody szczątkowe pranercza (mesonephros), tworzące tutaj tzw. – nadjajnik (epoophoron) i – przyjajnik (paraophoron), które być może odgrywają rolę gruczołów dokrewnych. Ściana jajowodu składa się z czterech warstw. Są to: – błona surowicza (serosa), utworzona przez krezkę jajowodową, łącznotkankowa – przydanka (adventitia), – mięśnowka (muscularis) i – śluzówka (mucosa). W skład mięśniówki gładkiej wchodzą dwie warstwy: umieszczona zewnętrznie – warstwa podłużna (longitudinalis) i znajdująca się bardziej ośrodkowo – warstwa okrężna (circularis). Pierwsza z nich skraca jajowód, druga zaś przewęża go. Skurcze obu warstw powodują perystaltykę jajowodu, której fala posuwa się w kierunku od jajnika do macicy. Perystaltyka jajowodu wywiera działanie ssące na wyrzucone z pęcherzyka Graafa jajo, a następnie przesuwa jajo albo zarodek. w stronę narządu wylęgowego, to jest do macicy. [podobne: osteodex nowy sącz, duac zel, artresan optima opinie ]

Powiązane tematy z artykułem: artresan optima opinie duac zel osteodex nowy sącz