Tofacitinib, doustny inhibitor kinazy Janus, w aktywnym wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego AD 6

We wszystkich grupach terapeutycznych 131 (67,5%) pacjentów otrzymywało jednocześnie aminosalicylany, a 85 (43,8%) otrzymywało jednocześnie glukokortykoidy w pewnym momencie badania. Skuteczność
Pierwotny punkt końcowy
Rysunek 1. Ryc. 1. Wskaźniki pierwotnych i głównych drugorzędowych punktów końcowych w 8 tygodniach w zmodyfikowanej populacji według grup docelowych, według grupy analitycznej. Procent pacjentów przedstawiono dla pierwotnego punktu końcowego odpowiedzi klinicznej po 8 tygodniach (panel A) i dla drugorzędowych punktów końcowych remisji klinicznej po 8 tygodniach (panel B), odpowiedzi endoskopowej po 8 tygodniach (panel C) i badaniu endoskopowym remisja po 8 tygodniach (panel D). Liczby w kostkach to liczba pacjentów, u których osiągnięto punkt końcowy w stosunku do całkowitej liczby pacjentów w grupie.
Odpowiedź kliniczna po 8 tygodniach wystąpiła u 20 z 48 pacjentów (42%) otrzymujących placebo (95% przedział ufności [CI], 28 do 56), w porównaniu z 10 z 31 (32%) otrzymujących 0,5 mg tofacitinibu (95%). CI, 16 do 49, P = 0,39), 16 z 33 (48%) otrzymujących 3 mg tofacitinibu (95% CI, 31 do 66, P = 0,55), 20 z 33 (61%) otrzymujących 10 mg tofacitinibu ( 95% CI, 44 do 77, P = 0,10) i 38 z 49 (78%) otrzymujących 15 mg tofacitinibu (95% CI, 66 do 89, P <0,001) (Figura 1A). Wyniki wcześniej określonej analizy statystycznej dla odpowiedzi klinicznej (tabela 2 w dodatkowym dodatku) i analiza wrażliwości dla odpowiedzi klinicznej (ryc. 2 w dodatkowym dodatku) są zgodne z tymi ustaleniami. Skuteczność tofacitinibu w dawkach 10 mg i 15 mg dwa razy na dobę była ogólnie zgodna w podgrupach demograficznych i podgrupach zgodnie z wyjściową charakterystyką choroby; należy jednak zachować ostrożność przy interpretacji analiz podgrup, ze względu na ograniczenia wielokrotnych porównań i małych rozmiarów próby (rys. 4A i 4B w Dodatku uzupełniającym).
Dodatkowe punkty końcowe
Remisja kliniczna po 8 tygodniach wystąpiła u 5 z 48 pacjentów (10%) otrzymujących placebo (95% CI, 2 do 19), w porównaniu z 4 z 31 (13%) otrzymujących 0,5 mg tofacitinibu (95% CI, do 25 ; P = 0,76), 11 z 33 (33%) otrzymujących 3 mg tofacitinibu (95% CI, 17 do 49, P = 0,01), 16 z 33 (48%) otrzymujących 10 mg tofacitinibu (95% CI, 31 do 66, P <0,001) i 20 z 49 (41%) otrzymujących 15 mg tofacitinibu (95% CI, 27 do 55, P <0,001) (Figura 1B).
Reakcja endoskopowa po 8 tygodniach wystąpiła u 22 z 48 pacjentów (46%) otrzymujących placebo, w porównaniu z 16 z 31 (52%) otrzymujących 0,5 mg tofacitinibu (P = 0,64), 19 z 33 (58%) otrzymujących 3 mg tofacitinib (P = 0,30), 22 z 33 (67%) otrzymujących 10 mg tofacitinibu (P = 0,07) i 38 z 49 (78%) otrzymujących 15 mg tofacitinibu (P = 0,001) (Figura 1C). Remisja endoskopowa po 8 tygodniach wystąpiła u z 48 pacjentów (2%) otrzymujących placebo, w porównaniu z 3 z 31 (10%) otrzymujących 0,5 mg tofacitinibu (P = 0,14), 6 z 33 (18%) otrzymujących 0,5 mg tofacitinib (P = 0,01), 10 z 33 (30%) otrzymujących 10 mg tofacitinibu (P <0,001) i 13 z 49 (27%) otrzymujących 15 mg tofacitinibu (P <0,001) (Figura 1D).
Rysunek 2
[przypisy: wytrysk wsteczny, artresan optima opinie, osteodex nowy sącz ]

Powiązane tematy z artykułem: artresan optima opinie osteodex nowy sącz wytrysk wsteczny