Wchlanianie do krwi toksyn bakteryjnych wywoluje powstawanie antytoksyn

Wchłanianie do krwi toksyn bakteryjnych wywołuje powstawanie antytoksyn, które zobojętniają jady. Wprowadzenie enzymów powoduje powstawanie we krwi antyenzymów, wprowadzenie zaś obcych krwinek wywołuje powstawanie hemolizyn, które rozpuszczają wprowadzone krwinki czerwone. Jeżeli wprowadzimy do ustroju obce komórki lub tkanki, to we krwi zjawiają się cytolizyny lub cytotoksyny, skierowane przeciwko tym komórkom lub tkankom. Nie wiadomo, czy istnieją liczne przeciwciała w związku z różnymi zmianami antygenu jako jednostki chemicznej, czy też istnieje jedno tylko ciało, które wykazuje różne działanie w zależności od rodzaju antygenu lub warunków, w jakich przebiega reakcja. Zinsser twierdzi, że działanie ,przeciwciała zależy od podłoża, na które dane przeciwciało działa i od stanu fizycznego środowiska. Jeżeli przeciwciało działa na zawiesinę bakteryjną, cechującą się dużą masą zawieszonych cząsteczek ze stosunkowo małą ich powierzchnią; to powstaje glutynacja po działaniu tego samego przeciwciała na koloidowy roztwór bakteryjnego białka z -dużą dyspersją i wskutek tego z dużą powierzchnią wystąpi precypitacja. Jeżeli w środowisku znajduje się prócz tego dopełniacz, to wystąpi albo bakterioliza, albo wiązanie dopełniacza. [podobne: incidur spray, łękotka w kolanie, wodny roztwór fioletu gencjanowego ]

Powiązane tematy z artykułem: incidur spray łękotka w kolanie wodny roztwór fioletu gencjanowego