ANTYGENY

ANTYGENY Jak już wiemy, antygenami nazywamy ciała, które wprowadzone do ustroju w stanie nie zmienionym wywołują powstawanie w nim specjalnych ciał, posiadających zdolność wiązania się z antygenami i przez to zmieniania ich właściwości. Antygenami są różne drobnoustroje, komórki ustrojowe i ciała białkowe, to jest ciała posiadające budowę złożoną i dużą drobinę chemiczną. Prócz tego antygenami mogą być różne jady bakteryjne – jako wytwory przemiany materii drobnoustrojów. Ciało bakteryjne składa się z białka, lipidów i węglowodanów albo wolnych, albo powiązanych między sobą w postaci tzw. sympleksów. W powstawaniu przeciwciał na antygen bakteryjny największą rolę odgrywa jego białko, które jest zasadniczym antygenem. Ostatnio liczne badania stwierdziły, że lipidy mogą również być antygenami i przez przygotowanie zwierzęcia lipidami można uzyskać wstrząs anafilaktyczny. Landsteiner sądzi jednak, że lipid nie jest antygenem w ścisłym znaczeniu tego słowa, lecz nadaje on frakcji białkowej inne właściwości i zdolny jest łączyć się z prawdziwymi antygenami. [przypisy: łękotka w kolanie, wodny roztwór fioletu gencjanowego, incidur spray ]

Powiązane tematy z artykułem: incidur spray łękotka w kolanie wodny roztwór fioletu gencjanowego