Antytoksyny wybitnie swoiste

Antytoksyny wybitnie swoiste, czyli powstała antytoksyna działa, tylko na jad, który wywołał jej produkcję. Jad błoniczy zobojętnia się tylko antytoksyną błoniczą, jad tężca tylko anty-toksyną tężcową. Swoistość antytoksyn jest: znacznie większa niż swoistość innych przeciwciał; W związku z nietrwałością połączenia toksyny z antytoksyną i zdolnością dysocjacji tego połączenia zachodzi pytanie, czy połączenie toksyny z komórką ustroju jest również połączeniem nietrwałym. Ma to znaczenie w leczeniu surowicami, . gdyż surowicy używamy najczęściej wtedy, kiedy jady związały się z komórką i powstała choroba. Jeżeli bowiem połączenie jadu z komórką będzie trwałe, to. surowica z antytoksyną nie będzie mogła wywrzeć swego zobojętniającego działania. Otóż na podstawie różnych doświadczeń należy przyjąć, że antytoksyna ma powinowactwo do tych samych komórek co. toksyna j w związku z tym może się łączyć i zobojętniać jad związany z komórką ustrojową, przez co. komórka może powracać do swego prawidłowego stanu czynnościowego. Antytoksyny wytwarzają się w ustroju przede wszystkim wtedy, kiedy ustrój przebył odpowiednią chorobę, w której bakterie wytwarzają jady, Powstają one również wtedy, kiedy uodpornimy sztucznie zwierzę danym jadem. Nierzadko jednak zdarza się, że u ludzi i zwierząt zdrowych można stwierdzić obecność antytoksyn we krwi najprawdopodobniej z tego powodu, że ustrój stykał się z jadami nie przechodząc choroby. U koni zdrowych wykrywamy często antytoksynę przeciwtężcową, u ludzi za – przeciwbłoniczą. Zdarza się to. szczególnie u tak zwanych nosicieli zarazków. [przypisy: duac zel, luxmed migdałowa, ile powinnam ważyć przy wzroście 160 ]

Powiązane tematy z artykułem: duac zel ile powinnam ważyć przy wzroście 160 luxmed migdałowa