Budowa-sutka

Budowa-sutka (mamma) przedstawia się następująco. Rozróżniamy w nim przede wszystkim – trzon sutka (Colpus mammae) oraz odchodzącą od niego – brodawkę sutkową (papiila mammalis). Trzon ma zazwyczaj postać półkulistą i jest osadzony szeroką – podstawą (basie mammae) na powierzchni tułowia. Stanowi on skupienie gruczołowe, umieszczone w zrębie łącznotkankowym. Brodawka sutkowa, zawierająca przewody wydzielające, posiada zazwyczaj uwłosienie uwstecznione i zabarwienie różowe lub ciemne. Podstawę brodawki obejmuje okrężny, gładki – zwieracz brodawkowy {sphincter papillae), powodujący wypróżnienie zbiorników mlecznych (sinus lactifen) i wydłużenie brodawek. Poza tym w brodawce występują miocyty podłużne, których skurcz skraca brodawkę. Na wierzchołku brodawki występuje różna u poszczególnych gatunków ilość ujść – przewodów brodawkowych (ductus papillares), wysłanych nabłonkiem wielowarstwowym. Takich przewodów jest tylko jeden u Ruminantia, dwa (do czterech) u Equidae, jeden do trzech u Suidae i wreszcie u Carnivora, u Primates i u Hominidae większa ich ilość. Każdy z przewodów brodawkowych rozszerza się niebawem, tworząc mniej lub więcej rozległą – zatokę mlekonośną (sinus lactiferus), wysłaną nabłonkiem dwuwarstwowym. [patrz też: instagram paulinka1982, ile powinnam ważyć przy wzroście 160, senzop opinie ]

Powiązane tematy z artykułem: ile powinnam ważyć przy wzroście 160 instagram paulinka1982 senzop opinie