cala macica, z wyjatkiem waskich rabków jej krawedzi, jest pokryta otrzewna wiezadla szerokiego

Otóż u Hominidae, n Primates, Equidae i Suidae zajmuje on położenie ośrodkowe, u Ruminantia jest przesunięty dobrzusznie, a u Carnirora dogrzbietowo. W skład ścian macicy wchodzą następujące warstwy błona surowicza (serosa), – mięśniówka (muscularie) oraz – śluzówka (mucosa). Jak już była wzmianka powyżej, cała macica, z wyjątkiem wąskich rąbków jej krawędzi, jest pokryta otrzewną więzadła szerokiego (lig. latum). Otrzewna ta jest ujmowana w języku położników pod nazwą – perimetrium, Niezwykle gruba mięśniówka gładka (muscularis vel my ometrium. ) składa się z trzech warstw, niewyraźnie wyosobnionych. Są to: warstwa zewnętrzna, podotrzewna-warstwa podłużna (longitudinalis), warstwa pośrodkowa, obfitująca w duże naczynia żylne – warstwa naczyniowa (stratuni rasculare ) oraz warstwa wewnętrzna-warstwa okrężna (circularis), W rzeczywistości w każdej z tych warstw pęczki mięśniowe biegną w najprzeróżniejszych kierunkach, przypominając tym mięśniówkę serca (myocardium). Podobna budowa jest zawsze oznaką zbliżonego mechanizmu działania. Istotnie, obydwa narządy mogą uchodzić : za wydrążone bryły mięśniowe, których skurcz ma za zadanie opróżnienie z zawartości odpowiedniej jamy. [przypisy: łękotka w kolanie, duac zel, cerkosol ]

Powiązane tematy z artykułem: cerkosol duac zel łękotka w kolanie