Fibroblast Growth Factor 23 i śmiertelność wśród pacjentów poddawanych hemodializie ad 7

Te cechy fenotypowe myszy z nokautem FGF-23 mogą być osłabione przez ablację hydroksylazy D-1. 25-hydroksywitaminy, co sugeruje, że nadmierne poziomy 1,25-dihydroksywitaminy D w połączeniu z hiperfosfatemią mogą być szkodliwe.30 Rzeczywiście, utrzymanie FGF -23-nokaut myszy na diecie z niedoborem witaminy D przedłuża czas przeżycia pomimo uporczywej hiperfosfatemii.8 W związku z tym obniżenie poziomu FGF-23 i nadmiaru 1,25-dihydroksywitaminy D wiąże się ze zwiększoną śmiertelnością w odpowiednich modelach zwierzęcych prawidłowa czynność nerek, nadmiar FGF-23 i niedobór 1,25-dihydroksywitaminy D wydają się być związane ze zwiększoną śmiertelnością u ludzi z niewydolnością nerek. Te rozbieżne wyniki podkreślają potrzebę starannie zaprojektowanych badań na ludziach z chorobą nerek. Naszym celem było zminimalizowanie zakłóceń poprzez wykluczenie pacjentów, którzy wcześniej byli leczeni aktywowaną witaminą D. Chociaż ogranicza to naszą zdolność do generalizowania wyników dla wszystkich pacjentów poddawanych hemodializie, niewłaściwe byłoby cytowanie niniejszego badania jako dowodu potencjalnej toksyczności. aktywowanej witaminy D poprzez zwiększone poziomy FGF-23. Poprzednie badania FGF-23 były prowadzone głównie wśród białych i azjatyckich populacji 9-11,26,31 Żadne z tych badań nie porównywało poziomów między rasami, a żaden z nich nie wykazywał poziomów wśród czarnych i Latynosów. Stwierdziliśmy, że poziomy FGF-23 były odpowiednio o 22% i 34% niższe u czarnych i Latynosów, niż u białych. To odkrycie nie jest zaskakujące, gdy jest interpretowane w kontekście innych rasowych różnic w metabolizmie minerałów. Na przykład, czarni mają zmniejszone wydalanie fosforanu z moczem i zwiększone poziomy fosforanów w surowicy w porównaniu z białkami, pomimo zwiększonego poziomu parathormonu.32-34 Zmniejszenie ekspresji FGF-23 może wyjaśnić tę rozbieżność. Wraz ze zwiększonym poziomem parathormonu obniżone poziomy FGF-23 mogą również odpowiadać wyższym poziomom 1,25-dihydroksywitaminy D wśród czarnych niż wśród białych, pomimo faktu, że czarni mają niższe poziomy 25-dihydroksywitaminy D, która jest metabolicznym prekursorem 1,25-dihydroksywitamina D.32 Można spekulować, że obniżone poziomy FGF-23 wśród czarnych mogą stanowić adaptację do utrzymania normalnej mineralizacji kości w obliczu wysokich wskaźników niedoboru witaminy D i wtórnej nadczynności przytarczyc. Kwestia, czy obniżone poziomy FGF-23 mogą przyczynić się do dobrze znanej, ale słabo poznanej przewagi czarnych, którzy są poddawani dializie, również jest intrygująca. Wsparcie dla tej możliwości wynika z naszych odkryć, że czarni mieli znacznie niższe poziomy FGF-23 niż biali, a wśród osób z niższymi poziomami FGF-23, czarni mieli znacznie zmniejszone ryzyko śmierci w porównaniu z białymi.
Ograniczeniem tego badania jest to, że nie byliśmy w stanie określić, czy zwiększone poziomy FGF-23 są bezpośrednio toksyczne, czy też są zastępczym wskaźnikiem toksyczności innych czynników. Jest możliwe, że w ekstremalnie wysokich stężeniach, które zaobserwowaliśmy, FGF-23 wiąże receptory FGF z wystarczająco wysokim powinowactwem, nawet w nieobecności swojego koreceptora Klotho, w celu stymulowania wytwarzania czynników, które są zaangażowane w rozwój choroby naczyniowej, ale to są zwykle wytwarzane w odpowiedzi na podstawowe FGF.35 Alternatywnie, zwiększone poziomy FGF-23 mogą odzwierciedlać toksyczność, która jest spowodowana przedłużoną ekspozycją na wysokie spożycie fosforu w diecie, co było związane z niekorzystnymi wynikami u pacjentów z chorobą nerek, ale którym byliśmy niezdolny do ilościowego określenia w tym badaniu
[więcej w: prolaktyna po mcp, incidur spray, orofar max cena ]

Powiązane tematy z artykułem: incidur spray orofar max cena prolaktyna po mcp