Kompleksowa terapia ekstensywnie lekoopornej gruźlicy ad 7

Z powodu braku leczenia tylko trzech pacjentów z gruźlicą o dużej oporności na leki, dodatkowa toksyczność jest mało prawdopodobnym wpływem. Po drugie, chirurgia resekcyjna była wskazana u pacjentów z wysokim stopniem oporności, względnie umiejscowioną chorobą i brakiem początkowej odpowiedzi, nawet u pacjentów z ograniczoną objętością płuc.22 U pacjentów poddawanych zabiegom chirurgicznym przedłużono leczenie. Słabe wyniki wśród pacjentów z ciężko chorym na gruźlicę operacjami były rzadsze (28,6%) niż wśród wszystkich pacjentów z gruźlicą o dużej oporności na leki (39,6%). Ponieważ pacjenci, u których leczenie nie powiodło się lub zmarli, nie kwalifikowali się do zabiegu, nie możemy jednak wyciągnąć przyczynowego wniosku o jego skuteczności. Zażywanie kortykosteroidów, choć nie rejestrowane, było częste.24 Inne terapie wspomagające zostały odrzucone z powodu braku dowodów.40-44
Po trzecie, częsty kontakt z pracownikami służby zdrowia przyniósł wiele korzyści. Codzienne, nadzorowane leczenie było dostarczane w domach pacjentów i ośrodkach zdrowia. Pracownicy zapewniają wysoki poziom przestrzegania zasad leczenia i szybko identyfikują okoliczności wymagające dodatkowej uwagi. Obejmowały one zdarzenia niepożądane, które były zarządzane agresywnie przez pielęgniarki i lekarzy. Potrzeby psychospołeczne również były oceniane w sposób ciągły i rozwiązywane za pomocą szeregu interwencji26
Po czwarte, ocena bakteriologiczna była integralną częścią strategii. Miesięczne monitorowanie umożliwiło wczesną identyfikację pacjentów bez odpowiedzi. Zindywidualizowany projekt reżimu opierał się na wynikach początkowego testu wrażliwości na leki. Ponadto przeprowadzono powtórne testy wrażliwości na leki i dostosowano schematy dla pacjentów, którzy nie mieli odpowiedzi na leczenie. Zdolność do dostosowania schematów była jednak poważnie ograniczona szerokim oporem i wcześniejszym narażeniem.
Warto zauważyć, że wyniki w naszym badaniu były lepsze niż w przypadku większości wyników zgłaszanych ze szpitali w Europie, Stanach Zjednoczonych i Korei, gdzie leczenie osiągnięto u mniej niż połowy pacjentów z gruźlicą znacznie oporną na leki. 10-12 Wyjątkiem było badanie na Łotwie, w którym wyleczenie osiągnięto u 61% takich pacjentów. W tym badaniu jednak szeroko lekooporną gruźlicę zdefiniowano jako izolaty M. tuberculosis, które były oporne na izoniazyd, rifampinę i członków trzech z sześciu klas leków drugiego rzutu. Pacjenci hospitalizowani w KwaZulu-Natal13 mieli zaawansowany zespół nabytego niedoboru odporności; ponad połowa nigdy nie otrzymywała leczenia gruźlicy. W związku z tym nie oczekiwano, że nie będą one leczone z powodu opornej choroby. Duża liczba pacjentów, którzy zmarli po krótkiej przerwie w tym badaniu, podkreśla znaczenie wczesnego rozpoznania opornej gruźlicy i rozpoczęcia skutecznej profilaktyki przeciwprątkowej i terapii przeciwretrowirusowej u pacjentów jednocześnie zakażonych wirusem HIV. Wykrywanie wspólnego szczepu gruźlicy u dużej części pacjentów z KwaZulu-Natal podkreśla korzyści płynące z uniknięcia przenoszenia w szpitalach poprzez dostarczanie leczenia w społeczeństwie. W przypadku ciężko chorych pacjentów może być wymagana hospitalizacja; w takich sytuacjach odpowiednia kontrola zakażeń jest niezbędna do ochrony personelu i pacjentów.
W przeciwieństwie do większości pacjentów w badaniu KwaZulu-Natal większość pacjentów w naszym badaniu miała długotrwałą gruźlicę
[więcej w: cerkosol, duac zel, ile powinnam ważyć przy wzroście 160 ]

Powiązane tematy z artykułem: cerkosol duac zel ile powinnam ważyć przy wzroście 160