Kompleksowa terapia ekstensywnie lekoopornej gruźlicy ad

W wielu ubogich pod względem zasobów środowiskach istnieją przeszkody na drodze do odpowiedniego leczenia, w tym nieodpowiednia infrastruktura i niewystarczająca liczba przeszkolonych pracowników. Terapia ambulatoryjna, świadczona bezpłatnie pacjentom za pośrednictwem publicznego systemu opieki zdrowotnej w danym kraju i świadczona przez pracowników służby zdrowia w społeczności, pokonuje wiele z tych utrudnień. Taki program został ustanowiony w Peru, z nadzorowanym leczeniem ambulatoryjnym opornej gruźlicy, pod egidą modelu zdecentralizowanego krajowego programu gruźlicy.17,18 Zindywidualizowane leczenie gruźlicy wielolekoopornej zostało wprowadzone w projekcie pilotażowym w północnej Limie w 1996 r. a następnie oferowane w całym kraju. 19,20 Opieka jest świadczona pacjentom nieuleczonym przez reżim pierwszego rzutu gruźlicy. Poniżej przedstawiamy podstawową częstość występowania gruźlicy o dużej oporności na leki i charakterystykę pacjentów przyjmujących zindywidualizowane leczenie gruźlicy. Opisujemy również zastosowaną strategię i wyniki osiągnięte w leczeniu pacjentów z gruźlicą o dużej oporności na leki.
Metody
Przeprowadziliśmy retrospektywne badanie pacjentów skierowanych na zindywidualizowane leczenie gruźlicy w metropolii Lima, w Peru, między lutego 1999 r. A 31 lipca 2002 r. Kompleksowe leczenie ambulatoryjne, bezpłatne dla pacjentów, zostało dostarczone do wszystkich kwalifikujących się pacjentów w zlewni. przez konsorcjum prowadzone przez Narodowy Program Gruźlicy. Badanie zostało zatwierdzone przez Urząd Ochrony Tematu Badawczego w Harvard Medical School i Ministerstwie Zdrowia w Peru. Pisemną świadomą zgodę uzyskano od wszystkich uczestników.
Badana populacja
Nasze badanie objęło 810 pacjentów z gruźlicą. Większość z nich była leczona bezskutecznie z powodu choroby (zdefiniowanej jako niepowodzenie leczenia lub nawrót); kilka osób miało kontakt z pacjentami z gruźlicą oporną na wiele leków. Kwalifikowalność do leczenia została określona na podstawie leczenia i historii kontaktu, niezależnie od ciężkości choroby i tego, czy pacjent był hospitalizowany, czy też nie. W okresie studiów zmiany w polityce programowej zezwalały na rekrutację pacjentów, którzy otrzymywali mniej wcześniejszych schematów leczenia.18,21 Profile lekowrażliwości nie były zwykle znane w momencie odesłania.
Testy lekowrażliwości zostały zamówione dla wszystkich polecanych pacjentów. Włączenie do badania było ograniczone do pacjentów z wyjściowymi wynikami testu lekowrażliwości dla co najmniej czterech leków: izoniazydu i ryfampicyny, jednego fluorochinolonu i jednego drugiego wstrzykiwanego leku (kanamycyna, kapreomycyna lub amikacyna). Siedmiu pacjentów poddanych badaniom lekowrażliwości nie zostało uwzględnionych, ponieważ zmarli przed rozpoczęciem indywidualnego leczenia.
Testowanie i leczenie wrażliwości na leki
Testy lekowrażliwości przeprowadzono w Massachusetts State Laboratory Institute. 19 Na początku okresu rejestracji, standardowy panel do oznaczania lekowrażliwości obejmował izoniazyd, rifampinę, ethambutol, pirazynamid, streptomycynę, kanamycynę, cykloserynę, kapreomycynę, etionamid i cyprofloksacynę. . Do 2001 r. Rutynowo wykonywano również testy na kwas aminosalicylowy (kwas paraaminosalicylowy lub PAS), amikacynę i lewofloksacynę
[więcej w: artresan optima opinie, łękotka w kolanie, ile powinnam ważyć przy wzroście 160 ]

Powiązane tematy z artykułem: artresan optima opinie ile powinnam ważyć przy wzroście 160 łękotka w kolanie