Macica

W zależności od stopnia zespolenia części macicznych przewodów Miillera rozróżniamy następujące typy macic, które wymienimy w kolejności wzrastania takiego zespolenia. Są to u Jednopochwych:- macica podwójna (uterus duples), – macica dwudzielna (uterus bipartitus), macica dwurożna (ut erus bicornis} i wreszcie-macica pojedyncza (uterus sirnplex). Ogólna ich charakterystyka była podana przy omawianiu rozwoju układu płciowego , niektóre zaś szczegóły będą uwzględnione dopiero w niniejszym rozdziale. Macica, jako całość, jest zawarta w więzadle szerokim (lig. latum) mieści się u Tetrapoda częściowo w jamie brzusznej, częściowo zaś w jamie miednicznej. U Hominidae, na skutek pionizacji ciała, macica odbyła swoiste – zstępowanie macicy (descensus uteri). W fałdzie otrzewnej, który nazwaliśmy – więzadłem szerokim, znajduje się tkanka łączna luźna ( parametrium), w której przebiegają naczynia i nerwy udające się do macicy, a ponadto liczne wiązki mięśni gładkich. Umieszczenie macicy w fałdzie szerokim powoduje jej wielką ruchomość natury biernej, tj. przesuwalność, warunkowaną stopniem wypełnienia odbytnicy i pęcherza moczowego. Liczne spostrzeżenia przemawiają za tym, że macica może wykonywać również ruchy czynne. Od macicy odchodzą dwa parzyste fałdy otrzewnej, zawierające w swym wnętrzu pasma mięśniowe gładkie, Są to: dwa symetryczne – fałdy maciczno-odbytnicze (plicae uterorectalee), odchodzące od szyjki macicznej wzwyż i po nawiązaniu łączności z odbytnicą przymocowujące się na k. krzyżowej. [podobne: senzop opinie, osteodex nowy sącz, prolaktyna po mcp ]

Powiązane tematy z artykułem: osteodex nowy sącz prolaktyna po mcp senzop opinie