Nieobecność błędu płci w skierowaniu pacjentów do cewnikowania serca

Ostatnie doniesienia zwróciły uwagę na różnice w diagnostycznym i terapeutycznym podejściu lekarzy do mężczyzn i kobiet ze stwierdzoną lub podejrzewaną chorobą wieńcową1-7. Tobin i współpracownicy stwierdzili, że tylko 4 procent kobiet z nieprawidłowym skanu radionuklidów podczas ćwiczeń zostało skierowanych przez swoich lekarzy do cewnikowania serca, w porównaniu z 40 procentami mężczyzn z podobnymi wynikami1. Kolejne badania wykazały niższą częstość występowania w kierunku cewnikowania serca u kobiet niż u mężczyzn hospitalizowanych z powodu zawału mięśnia sercowego2,3,6,7 i innych objawów choroby wieńcowej3. Chociaż kobiety różnią się od mężczyzn późniejszym wystąpieniem choroby wieńcowej i mniejszą częstością występowania choroby w danym wieku, 8-11 prób kontrolowania tych czynników nie wyeliminowało zaobserwowanych różnic, pozostawiając otwartą możliwość, że różnice w lekarzach podejmowano decyzje w oparciu o płeć pacjenta. Dostarczenie ostatecznych dowodów na uprzedzenia seksualne wymagałoby wykazania, że lekarze podejmowali różne decyzje dotyczące leczenia pacjentów, którzy byli podobni, z wyjątkiem ich płci12. Zrozumienie przyczyn takiego nastawienia wymagałoby oceny, czy lekarze mieli błędne lub stronnicze postrzeganie prawdopodobieństwa choroby wieńcowej lub korzyści terapii (lub obu) u kobiet.
W latach 1983-1985 przeanalizowaliśmy prospektywnie zdolność lekarzy do dokładnych przewidywań dotyczących diagnozy i wyniku dla dużej serii kolejnych pacjentów ambulatoryjnych, o których mowa w laboratorium ćwiczeń w celu oceny podejrzenia choroby wieńcowej. Takie prognozy, które podsumowują subiektywne wrażenie lekarza na temat diagnozy i poziomu ryzyka pacjenta, zostały wykonane przed zwróceniem uwagi na tendencje seksualne; dane te oferują zatem niecodzienną możliwość oceny czynników zarówno pacjentów, jak i lekarzy, które wpływają na wzorce referencyjne. Celem tego badania było wykorzystanie tych danych do ustalenia, czy w decyzjach lekarzy o skierowaniu pacjentów do cewnikowania serca występowały różnice w zależności od płci.
Metody
Badana populacja
Badanych 410 pacjentów pobrano od 1030 kolejnych pacjentów ambulatoryjnych z podejrzeniem choroby wieńcowej, którzy byli obserwowani w Duke University Medical Center i zostali skierowani do testów wysiłkowych w ramach oceny klinicznej między marcem 1983 a styczniem 1985 r.13. Pacjenci, którzy wcześniej przeszli cewnikowanie serca lub miały dowody na istotną wadę zastawkową, wrodzoną lub kardiomiopatyczną, nie kwalifikowały się do tego badania. Ponadto, pacjenci zostali wykluczeni, jeśli zostali skierowani bezpośrednio do laboratorium ćwiczeń bez oceny w Klinice kardiologii przez kardiologa Duke a lub jeśli nie uzyskaliśmy wstępnego oszacowania wyników związanych z chorobą wieńcową od kardiologa biorącego udział w badaniu.
Kolekcja danych
Dla każdego pacjenta uzyskano wywiad kardiologiczny, a kardiolog wykonał badanie fizykalne i elektrokardiografię 12-odprowadzeniową w ramach oceny kliniki. Wybrane fragmenty tej oceny powtórzył asystent kardiologii lub asystent lekarza, który nadzorował test wysiłkowy
[patrz też: łękotka w kolanie, duac zel, luxmed migdałowa ]

Powiązane tematy z artykułem: duac zel luxmed migdałowa łękotka w kolanie