Ograniczenie potrzeby amniopunkcji u kobiet w wieku 35 lat lub starszych ze wskaźnikami surowicy do badań przesiewowych cd

Przecięcie linii prostych wskazuje, że 25 procent wyników fałszywie dodatnich wiąże się z 89 procentową wykrywalnością, gdy ryzyko odcięcia dla wykrycia zespołu Downa w drugim trymestrze wynosi na 200. Okrąg pełny w prawym górnym rogu reprezentuje wykonywanie rutynowej amniopunkcji dla wszystkich kobiet w wieku 35 lat lub starszych i oznacza 100% wykrycie z fałszywie dodatnim współczynnikiem około 99%. Wskaźnik wykrycia zespołu Downa (n = 54) i odpowiadające odsetki wyników fałszywie dodatnich w ciążach 5282 bez nieprawidłowości chromosomalnych przedstawiono na rycinie 1. Przy odsetkach fałszywie dodatnich 5% i 15% wskaźniki wykrycia zespołu Downa wynosiły 59 i 78 procent, odpowiednio. Przy fałszywie dodatniej szybkości wynoszącej 25 procent wskaźnik wykrywalności wyniósł 89 procent; poza tym punktem, względnie duży wzrost fałszywie dodatniej szybkości dawał tylko niewielkie zyski w wykrywaniu. Przy obecnej praktyce regularnego wykonywania amniopunkcji u wszystkich kobiet w wieku co najmniej 35 lat, wszystkie przypadki zespołu Downa są identyfikowane, ale wszystkie kobiety z niewydolnymi ciążami również przechodzą amniopunkcja.
Ustalenie wartości granicznej dla badań biochemicznych na podstawie indywidualnych oszacowań ryzyka
Rutynową praktyką jest przekształcanie biochemicznych wartości każdej kobiety, w połączeniu z jej wiekiem, w złożone oszacowanie ryzyka zespołu Downa u jej płodu. Szacunki te stanowią podstawę decyzji o tym, co stanowi populację wysokiego ryzyka. Ryzyko odcięcia wynoszące na 200 wykryło 89 procent z 54 przypadków zespołu Downa z 25 procentową liczbą fałszywie dodatnich wyników (takie same wskaźniki pokazano na Figurze 1). Przy poziomie ryzyka na 100 wskaźniki wykrywania i fałszywie dodatnie wynosiły odpowiednio 78 i 13 procent; przy ryzyku na 300 mieli 89 i 34 procent.
Skuteczność badań biochemicznych pod kątem innych nieprawidłowości chromosomowych
Tabela 1. Tabela 1. Wskaźniki wykrywalności i wyniki fałszywie dodatnich wyników w odniesieniu do nieprawidłowości chromosomów Inne niż zespół Downa dotyczący badań biochemicznych. Tabela przedstawia wskaźnik wykrywalności i odsetek wyników fałszywie dodatnich, gdy zastosowano trzy różne poziomy graniczne dla ryzyka nieprawidłowości chromosomalnych innych niż zespół Downa. Spośród 15 płodów z innymi autosomalnymi trisomami 7 (47 procent) zidentyfikowano przy wartości granicznej ryzyka równej na 200. Ponadto 25 płodów miało aneuploidię płciową, z czego 44 procent wykryto na tym poziomie odcięcia. Tak więc, protokół przesiewowy dla zespołu Downa zidentyfikował inne ważne nieprawidłowości chromosomalne w tempie wyższym niż 25 procent, które byłyby oczekiwane, gdyby nie było związku pomiędzy tymi zaburzeniami i przypisanym ryzykiem zespołu Downa. Dziewięć płodów miało różne nieprawidłowości chromosomalne, z których jeden (11 procent) został wykryty.
Wskaźniki wykrycia zespołu Downa za pomocą wieku matki i trzech kombinacji markerów biochemicznych
Tabela 2. Tabela 2. Wskaźniki wykrywalności zespołu Downa w grupie badanej z trzema kombinacjami surowicy, alfa-fetoproteiny (AFP), nieskoniugowanego estriolu i ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej (hCG) przy trzech fałszywych wartościach dodatnich. Tabela 2 przedstawia wskaźniki wykrywalności związane z trzema odsetkami wyników fałszywie dodatnich dla trzech kombinacji markerów używanych do badania zespołu Downa
[patrz też: prolaktyna po mcp, wodny roztwór fioletu gencjanowego, artresan optima opinie ]

Powiązane tematy z artykułem: artresan optima opinie prolaktyna po mcp wodny roztwór fioletu gencjanowego