okres spoczynku jajników

Teraz następuje okres spoczynku jajników, czego oznaką jest odtworzenie zniszczonej śluzówki, powrót jej do poprzedniej grubości oraz zwężenie naczyń. Powyższy przebieg współpracy jajników i macicy przebiega w różnorodny sposób u poszczególnych ssaków. Dokładne informacje o tym znajdują się w podręcznikach fizjologii i endokrynologii. Tak się sprawa przedstawia w przypadkach nie zapłodnienia Gdy jednak jajo zostało zapłodnione, jaja, a więc w braku stanu ciąży (graviditas). to przygotowana przez ciało żółte jajnika śluzówka maciczna oraz jej naczynia biorą czynny udział w tworzeniu łożyska (placenta), przydatku płodowego o charakterze mixtum. compositum. tkanek matczynych i tkanek zarodka. Jak z treści wynika, powyższa analiza budowy macicy odnosi się do jej stanu spoczynkowego, albowiem w czasie ciąży wykazuje ona wiele nader ciekawych przekształceń, o których jednak z braku miejsca nie możemy tutaj mówić. Zaznaczę tylko na marginesie, że w takim współżyciu matczyno-płodowym, jakim jest ciąża, pierwszorzędną rolę odgrywają – komorki nabłonkowe śluzówki macicznej oraz – komórki nabłonkowe kosmówki płodu (chorion). [przypisy: cerkosol, łękotka w kolanie, luxmed migdałowa ]

Powiązane tematy z artykułem: cerkosol luxmed migdałowa łękotka w kolanie