Ostatnim typem ukladu sutkowego jest – typ brzuszny albo pachwinowy

W ten sposób możemy rozróżnić trzy zasadnicze typy układu sutkowego, wypowiadające się odmiennym umiejscowieniem i różną ilością sutkowo typy te podporządkowują się, przynajmniej jeżeli chodzi o stosunki ilościowe, ilości młodych, przychodzących na świat podczas jednego miotu. U Insectivora, u Rodentia, u Carnirora i u Suidae występuje – typ piersiowo-brzuszny, cechujący się większą ilością sutków, rozmieszczonych w okolicy piersiowej i w okolicy brzusznej tułowia. Takich samoistnych sutków znajdujemy po każdej stronie u Carnirora 4-6, a u Suidae 5-6; u Insectirora jednak może być ich znacznie więcej. U Hominidae, Primates, Proboscidea, Sirenia Xenarthra i u Chiroptera powstaje – typ piersiowy, cechujący się tym, że tylko odcinki piersiowe grzebieni sutkowych wykazują dalszy rozwój, natomiast ich odcinki brzuszne podlegają zupełnemu uwstecznieniu. Ostatnim typem układu sutkowego jest – typ brzuszny albo pachwinowy. W typie tym, charakteryzującym Perissodactyla i Borinae (Bos taurus, Ovis, Capra), sutki są umieszczone w okolicy brzusznej tułowia, bliżej lub dalej od okolicy pachwinowej. Rozumie się samo przez się, że ilość sutków w dwóch ostatnich typach siłą rzeczy musi być bardziej ograniczona, aniżeli w typie piersiowo-brzusznym. [przypisy: duac zel, wytrysk wsteczny, artresan optima opinie ]

Powiązane tematy z artykułem: artresan optima opinie duac zel wytrysk wsteczny