Plat tylny jest zbudowany z neuroglii

Jest rzeczą prawdopodobną, że tym lub innym własnościom barwienia się komórek chromochłonnych odpowiadają różne stany czynnościowe tych komórek. Płat tylny jest zbudowany z neuroglii oraz z – pituicytów, stanowiących przekształcone gliocyty. Ponadto, w płacie tylnym widnieją liczne włókna nerwowe, łączące płat ten z podwzgórzem. Słabo rozwinięty płat pośredni charakteryzują drobne jamki, wypełnione nieznaną bliżej cieczą koloidalną. Przysadka mózgowa jest unerwiona dwojako: współczulnie przez zwój szyjny przedni, a przywspólczulnie przez podwzgórze (hypothalamus), będące, jak wiadomo, ważnym skupieniem ośrodków wegetatywnych międzymózgowia. Rola czynnościowa przysadki jest nader złożona. Płat przedni przysadki wywytwarza następujące hormony: 1) – hormon somatotropowy, który warunkuje wzrost harmonijny całego ustroju, zwiększa termogenezę i przedłuża okres młodości (Lee i Schaffer; 1934); 2) – hormon gonadotropowy występuje pod trzema postaciami: – prolanu A, przyśpieszającego u samic dojrzewanie pęcherzyków Graafa, – prolaktyny (Riddle, Turner], aktywującej działalność sutków, – prolanu B, powodującego luteinizację pęcherzyków Graafa. [podobne: incidur spray, artresan optima opinie, wytrysk wsteczny ]

Powiązane tematy z artykułem: artresan optima opinie incidur spray wytrysk wsteczny