Przedoperacyjna chemioradioterapia w przypadku raka przełyku AD 2

W większości badań z randomizacją nie można było wykazać korzyści, a próby były krytykowane za nieodpowiedni projekt badania, próbki, które były zbyt małe, i złe wyniki w grupie operowanej samodzielnie. Metaanalizy sugerują korzyści z przeżycia po neoadjuwantowej chemioradioterapii, aczkolwiek często kosztem zwiększonej zachorowalności i śmiertelności pooperacyjnej. Wcześniej opisywaliśmy badanie fazy II neoadiuwantowej chemioradioterapii polegające na cotygodniowym podawaniu karboplatyny i paklitakselu z równoczesną radioterapią.7 Ten schemat był związany z niskim wskaźnikiem poważnych efektów toksycznych i całkowitym wycięciem bez guza w granicach mm od marginesów resekcji. (R0) uzyskano u wszystkich pacjentów po resekcji. Wyniki te zachęciły nas do zainicjowania wieloośrodkowego, randomizowanego, kontrolowanego badania fazy III porównującego neoadiuwantową chemioradioterapię, a następnie operację samą z operacją u pacjentów z potencjalnie uleczalnym rakiem przełyku lub przełyku-żołądka.8.
Metody
Kryteria kwalifikacji
Do badania włączono pacjentów z histologicznie potwierdzonym, potencjalnie uleczalnym rakiem płaskonabłonkowym, gruczolakorakiem lub niezróżnicowanym rakiem dużych komórek przełyku lub połączenia żołądkowo-przełykowego (tj. Nowotwory z udziałem zarówno kły, jak i przełyku na endoskopii). Górna granica guza musiała znajdować się co najmniej 3 cm poniżej górnego zwieracza przełyku. Wykluczono pacjentów z proksymalnymi guzami żołądka z minimalną inwazją przełyku. Długość i szerokość guza nie mogła przekraczać odpowiednio 8 cm i 5 cm. Włączono tylko pacjentów z nowotworami w stadium klinicznym T1N1 lub T2-3N0-1 i bez klinicznych dowodów rozsiewu przerzutowego (M0), zgodnie z klasyfikacją TNM (International Union against Cancer – UICC) 9. Kwalifikujący się pacjenci mieli 18 do 75 lat, mieli wynik statusu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wynoszący 2 lub mniej (w skali od 0 do 5, przy czym 0 oznacza w pełni aktywny, niezdolny do wykonywania ciężkiej pracy fizycznej, oraz 2 w górę i mniej więcej przez pół dnia, ale niezdolna do pracy) i stracił 10% lub mniej masy ciała. Pacjenci musieli również mieć odpowiednią funkcję hematologiczną, nerkową, wątrobową i płucną, jak również brak historii innych nowotworów lub wcześniejszej radioterapii lub chemioterapii.
Wszyscy pacjenci wyrazili pisemną świadomą zgodę. Instytucjonalna komisja rewizyjna w każdym centrum uczestniczącym zatwierdziła protokół badania. 8 Protokół, w tym plan analizy statystycznej, jest dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie. W badaniu nie brało udziału wsparcie komercyjne; leki zostały zakupione. Nikt, kto nie jest autorem, nie przyczynił się do powstania manuskryptu
[podobne: osteodex nowy sącz, senzop opinie, wytrysk wsteczny ]

Powiązane tematy z artykułem: osteodex nowy sącz senzop opinie wytrysk wsteczny