Sutki sa unaczynione przez galezie odchodzace

Do tej zatoki uchodzi 8 – 12 oddzielnych – przewodów mlekonośnych (ductus lactiferi). , U kozy i u owcy wymię (sumen) kończy się po każdej stronie jedną tylko brodawką sutkową. U Equidae każde z wymion, prawe i lewe, kończy się jedną brodawką, wykazującą dwa otwory mlekonośne (pori lactiferi), prowadzące do dwóch oddzielnych przewodów brodawkowych. Stwierdzono, że pomimo swej pozornie prostej budowy wymię klaczy składa się w rzeczywistości z dwóch mas gruczołowych, które dopiero wtórnie uległy zespoleniu. Mowa była dotychczas jedynie o sutkach żeńskich (mammae femininae). Ale i samce są wyposażone w sutki, w sutki męskie (mammae masculinae), które aczkolwiek przedstawiają zupełnie podobną budowę jak sutki samicze, tym niemniej są w warunkach prawidłowych dotknięte niedorozwojem. Wypada tutaj wspomnieć o stosunkowo częstych zjawiskach występowania dodatkowych sutków i dodatkowych brodawek. Ten ostatni przypadek nie jest zjawiskiem rzadkim u samic Bos taurus. Sutki są unaczynione przez gałęzie odchodzące od a. pudenda ext. , a częściowo i przez aa. intercostales, unerwione zaś są głównie przez nn. międzyżebrowe oraz przez układ współczulny. Należy przypuszczać, że bodźcami wzbudzającymi działalność mlekotwórczą sutków są nie tylko bodźce nerwowe i mechaniczne ale być może w większej mierze bodźce hormonalne, wychodzące zwłaszcza z łożyska. W każdym razie- współzależność czynnościowa jajników i sutków została stwierdzona licznymi spostrzeżeniami. [podobne: łękotka w kolanie, duac zel, incidur spray ]

Powiązane tematy z artykułem: duac zel incidur spray łękotka w kolanie