Tofacitinib, doustny inhibitor kinazy Janus, w aktywnym wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego AD 3

Pacjenci mogli otrzymywać doustną mesalaminę lub doustny prednizon w stabilnej dawce 30 mg lub mniej na dzień. Projekt badania
Pacjenci zostali losowo przydzieleni w stosunku 2: 2: 2: 3: 3, aby otrzymać doustną tofacitinib (CP-690,550) (Pfizer) w dawce 0,5 mg, 3 mg, 10 mg lub 15 mg lub placebo, podawanej dwa razy dziennie. Pacjenci byli leczeni przez 8 tygodni, a następnie przez 4 tygodnie później (przez 12 tygodni). Żadne dane dotyczące wyników klinicznych ani zdarzeń niepożądanych nie zostały zebrane powyżej 12 tygodni. Randomizacja była przeprowadzana centralnie, zgodnie z wygenerowanym komputerowo schematem randomizacji, z zastosowaniem permutowanych bloków zrównoważonych w obrębie każdej z warstw randomizacji (np. Wcześniejsza ekspozycja na terapię anty-TNF: tak lub nie). Doustna mesalamina, jeśli była stosowana, była dozwolona przy stałych dawkach; dawek doustnych glikokortykoidów nie można było zwiększyć, ale pozwolono na zwężenie.
Monitorowanie, skuteczność i oceny bezpieczeństwa
Punktacja Mayo została określona na początku badania i 8 tygodni. Częściowa ocena Mayo (oparta na trzech z czterech pytań [bez podskoku wyników endoskopowych], dla zakresu od 0 do 9) została określona na 0, 2, 4 i 8 tygodni. Kolonoskopię lub giętką sigmoidoskopię wykonano na początku badania i ponownie po 8 tygodniach. Reakcję kliniczną zdefiniowano jako zmniejszenie względem wartości wyjściowej całkowitego wyniku Mayo – zdefiniowanego jako bezwzględny spadek o co najmniej 3 punkty i względny spadek o co najmniej 30% – wraz z towarzyszącym zmniejszeniem podskali krwawienia z odbytu o co najmniej punkt lub bezwzględny podskórny krwawienie z odbytu 0 lub 1,22,23 Remis kliniczny został zdefiniowany jako całkowity wynik Mayo od 0 do 2, przy czym żaden indywidualny wynik nie przekraczał 1,22,23. Reakcja endoskopowa była definiowana jako zmniejszenie od linii podstawowej w podskali endoskopowej o co najmniej , a remisję endoskopową zdefiniowano jako podskład endoskopowy 0,22,23 Jakość życia związaną ze zdrowiem mierzono za pomocą kwestionariusza stanu zapalnego jelit (z ocenami od 0 do 224 punktów i punktacją co najmniej 170 punktów wskazującą klinicznie nieaktywna choroba) .24
Zdarzenia niepożądane i stosowanie leków jednocześnie z tofacitinibem lub placebo rejestrowano przez 12 tygodni. Podczas każdej wizyty pobierano próbki krwi do analizy hematologicznej i chemicznej; w 0, 4 i 8 tygodniu w celu pomiaru stężenia białka C-reaktywnego (CRP); oraz w 0, 8 i 12 tygodniu w profilowaniu lipidów. Próbki stolca pobrano podczas każdej wizyty w celu stwierdzenia stężenia kałochronektyny w kale (w Quintiles Laboratories, dolna granica wykrywalności, 28 mg na kilogram stolca). Kalprotektyna w kale jest biomarkerem do migracji neutrofili do przewodu żołądkowo-jelitowego i zapalenia jelit.
Analiza statystyczna
Pierwszorzędowym punktem końcowym skuteczności była odpowiedź kliniczna po 8 tygodniach
[więcej w: instagram paulinka1982, łękotka w kolanie, instagram paulinka1982 warszawa ]

Powiązane tematy z artykułem: instagram paulinka1982 łękotka w kolanie prolaktyna po mcp