Torba (marsupium) jest utworem analogicznym (lecz nie homologiczym) do wylegarki

Do wylęgarki są składane jaja i tam przychodzą na świat młode, które są odżywiane wydzieliną pola sutkowego. Niektórzy anatomowie przypuszczają, że właśnie ten ścisły kontakt ustroju matki z ustrojem potomka był przyczyną powstania swoistych gruczołów mlecznych czyli sutków. 8) Torba (marsupium) jest utworem analogicznym (lecz nie homologiczym) do wylęgarki, występującym u Torbaczy, przy czym zarówno u osobników samiczych jak i samczych. W torbie są przechowywane noworodki, przychodzące na świat jeszcze pod postacią zarodków, które czerpią pokarm z zaczątkowych sutków tam umieszczonych. W przeciwieństwie do wylęgarki, będącej przejściowym narządem okresowym (istniejącym tylko w okresie lęgu l), torba jest narządem stałym. 9) Sutki (mammae). Sutki są wytworami skóry, spokrewnionymi z gruczołami potowymi, i służą do karmienia noworodka. Obecność sutków u ssaków jest bardzo ważna, gdyż poród nie jest zerwaniem ostatecznym między potomkiem i matką, lecz nawiązaniem nowego związku między dzieckiem a sutkami matczynymi. Wytworzenie się tego rodzaju stosunku tłumaczy się tym, że ustrój noworodka ssaków nie jest przystosowany do niezwłocznego czerpania pożywienia z otoczenia, co jest spowodowane niedorozwojem układu pokarmowego, niezdolnego do wytwarzania odpowiednich enzymów. -Innymi słowy: w przeciwieństwie do większości innych kręgowców młode u ssaków przychodzą na świat przedwcześnie, nieprzygotowane do korzystania z pokarmu, który normalnie służy osobnikom dorosłym. [więcej w: duac zel, wytrysk wsteczny, luxmed migdałowa ]

Powiązane tematy z artykułem: duac zel luxmed migdałowa wytrysk wsteczny