Warstwe najbardziej zewnetrzna stanowi lacznotkankowa

Warstwę najbardziej zewnętrzną stanowi łącznotkankowa, wyposażona w liczne włókna sprężyste-przydanka (adrentitia). Drugą warstwą jest – mięśniówka gładka (rnuscularis), składająca się z pasem zewnętrznych – podłużnych (longitudinalis) i z pasem umieszczonych dośrodkowo – okreżnych (circularis j, które u wejścia do pochwy tworzą rodzaj – zwieracza pochwy (sphincter vaginae). W czasie kopulacji skurcze pasem okrężnych dostosowują ściany pochwy do kształtu powierzchni narządu kopulacyjnego, zapobiegając w ten sposób wyślizgnięciu się jego oraz wyciekowi na zewnątrz nasienia, skurcz zaś pasem podłużnych opuszcza macicę, ustawiając jej szyjkę w ten sposób, że albo otwór macicy zewnętrzny odpowiada dokładnie otworowi zewnętrznemu cewki moczowej samca (orificium. urethrae ex t. ), albo też proces ten ułatwia w niektórych przypadkach przenikanie żołędzi (glans penis) do wnętrza rozchylonej szyjki macicznej (cerrix uteri). Podobne opuszczenie macicy następuje i w czasie porodu. Ostatnią warstwę ścian pochwy stanowi jej – śluzówka (rnucosa), Jest ona pokryta nabłonkiem wielowarstwowym płaskim i nie zawiera gruczołów . Skąpa wydzielina śluzowo-surowicza, znajdująca się w pochwie, jest wydzieliną wysiękową, posiadającą odczyn kwaśny i jednocześnie własności sterylizacyjne. [więcej w: instagram paulinka1982 Wrocław, instagram paulinka1982, duac zel ]

Powiązane tematy z artykułem: artresan optima opinie duac zel instagram paulinka1982