wiekszosc gruczolów dokrewnych wytwarza nie jeden rodzaj hormonu

Jest rzeczą prawdopodobną, że większość gruczołów dokrewnych wytwarza nie jeden rodzaj hormonu, lecz pewną ich ilość o różnorodnym charakterze czynnościowym. O znaczeniu poszczególnych hormonów będą wzmianki poniżej, obecnie zaznaczę tylko, że są to czynniki nader energiczne, a więc przejawiające swą działalność w ilościach nikłych, niekiedy wprost fantastycznie drobnych, tym niemniej jednak zapewniających w warunkach prawidłowych niezbędną – równowagę hormonalną ustroju. Sprawność czynnościowa gruczołów dokrewnych może wykazywać cztery zasadnicze rodzaje: – czynność prawidłową, – nadczynność, – podczynność i wreszcie – odchylenia nieprawidłowe. Drobne odchylenia ilościowe w działalności gruczołów dokrewnych rozstrzygają wraz z zadatkami dziedzicznymi o konstytucji danego osobnika, tj. o jego wartości- morfologicznej, fizjologicznej i patologicznej. Należy tutaj zwrócić uwagę na wielki wpływ hormonów na przemianę materii (np. hormon tarczycy) oraz na układ nerwowy ośrodkowy. Można śmiało powiedzieć, że stopa życiowa tkanek, a więc ich przejawy energetyczne zależą w równej mierze od dostarczanego pokarmu jak i od dopływu odpowiednio dozowanych wydzielin dokrewnych. W przypadkach większych odstępstw od równowagi hormonalnej występują lżejsze lub cięższe zaburzenia o charakterze chorobowym. [hasła pokrewne: wodny roztwór fioletu gencjanowego, prolaktyna po mcp, incidur spray ]

Powiązane tematy z artykułem: incidur spray prolaktyna po mcp wodny roztwór fioletu gencjanowego