zaburzenia w ustroju matczynym

Pokarm, jaki otrzymuje noworodek od swej matki – mleko (Zac) jest nie tylko pokarmem w przyjętym tego słowa znaczeniu, lecz zawiera ponadto składniki swoiste, o charakterze hormonalnym. Niejednokrotnie stwierdzono, że zaburzenia w ustroju matczynym wywołują taki lub inny oddźwięk w ustroju dziecka i że skład chemiczny mleka jest gatunkowo swoisty, przystosowany do wymagań danego ustroju. Z powyższego wynika, że różnice anatomiczne w budowie sutków są wykładnikiem ich różnic fizjologicznych. Znaczenie układu sutkowego w świecie ssaków jest wystarczająco podkreślone w samej ich nazwie; Mammalia. (Oczywiście możnaby znaleźć i inne równie dobre podstawy, wyróżniające tę – klasę spośród innych klas kręgowców). Pierwszym zawiązkiem – układu sutkowego u zarodka (u obu płci) są podłużne zgrubienia naskórka, ciągnące się symetrycznie od okolicy pachowej do okolicy pachwinowej, równolegle do linii białej. Są to tzw. – linie sutkowe. Niebawem, wskutek potęgującego się zgrubienia naskórka, linie te przekształcają się w – grzebienie sutkowe, dzielące się później na szereg samoistnych zaczątków sutków . Zaczątki te rozwijają się albo na całym nieomal przebiegu pierwotnej linii sutkowej, albo część ich na przedzie lub w tyle ulega uwstecznieniu. [patrz też: hidrasec ulotka, cerkosol, luxmed migdałowa ]

Powiązane tematy z artykułem: cerkosol hidrasec ulotka luxmed migdałowa