Zapobieganie malarii u krótkoterminowych podróżników czesc 4

Atovaquone-proguanil jest ogólnie najlepiej tolerowanym lekiem, ale jego koszt znacznie wzrasta wraz z długością podróży. Należy podać jasne instrukcje dotyczące przestrzegania przepisanych leków (Tabela 2). Rysunek 2. Rysunek 2. Trzy różne miejsca działania leków przeciwmalarycznych. Schizony są wielojądrowymi stadiami pasożytów, które ulegają podziałowi mitotycznemu w komórkach gospodarza. Schizontycydy schizofrenii takie jak atowakwon-proguanil i prymachina zabijają pasożyty malarii podczas krótkiego okresu początkowego aktywnego rozwoju w hepatocytach w wątrobie i działają na schizonty wątroby wszystkich czterech gatunków organizmów, które powodują ludzką malarię. Tylko prymachina jest w stanie zabić spoczynkowe hipnozoity (tylko Plasmodium vivax i P. ovale), zapobiegając w ten sposób wtórnym atakom (nawrotom) klinicznej malarii. W porównaniu z innymi lekami, atowakwon-proguanil i prymachina działają w dwóch oddzielnych punktach cyklu życiowego. Atovaquone-proguanil działa na schizonty wątrobowe podczas początkowego zakażenia, ale nie działa na hipnozoity, więc nie zapobiega późnym nawrotom P. vivax i P. ovale. Schizosticydy we krwi, takie jak atowakwon-proguanil, doksycyklina, meflochina i chlorochina przerywają schizogony w krwinkach czerwonych, zapobiegając klinicznym objawom zakażenia malarią. Nie wszystkie etapy cyklu życia pasożyta są pokazane na tej figurze.
W przeciwieństwie do powszechnej percepcji, środki przeciwmalaryczne, takie jak chlorochina, meflochina i doksycyklina, nie zapobiegają początkowemu zakażeniu malarią u ludzi; raczej działają później na pasożyty, które zakażają erytrocyty po uwolnieniu ich z początkowej fazy dojrzewania w wątrobie (Ryc. 2). Dlatego leki te muszą być kontynuowane przez 4 tygodnie po ostatnim kontakcie z infekcyjnymi komarami, aby wyeliminować wszelkie pasożyty, które mogą jeszcze zostać uwolnione z wątroby w następnym miesiącu. Jednak atowakwon-proguanil działa nie tylko na te pasożyty we krwi, ale także zakłóca rozwój aktywnej replikacji pasożytów w wątrobie (ryc. 2); dlatego można go przerwać tydzień po zakończeniu ekspozycji.
Chemioprofilaktyka przeciwmalaryczna z atowakwonem-proguanilem i doksycykliną powinna rozpocząć się 1-2 dni przed podróżą na obszary, gdzie malaria jest endemiczna, a chemoprofilaktyka z chlorochiną powinna rozpocząć się na tydzień przed podróżą. Leczenie meflochiną powinno rozpocząć się co najmniej 2 tygodnie – a najlepiej 3 tygodnie – przed podróżą, głównie w celu umożliwienia oceny możliwych działań niepożądanych, które mogą uzasadniać przerwanie i przepisanie alternatywnego leku. Niewyjaśniony ostry lęk, depresja, niepokój i zamęt są wskazaniami do przerwania leczenia i przejścia na alternatywnego czynnika. Pierwszy dzień w miejscu, gdzie malaria jest endemiczna, może nie odpowiadać dacie przyjazdu do kraju, w którym istnieje ryzyko malarii.
Kobiety w ciąży
Infekcja malarią jest cięższa w czasie ciąży, a ryzyko wystąpienia niepożądanych skutków (zarówno dla matki, jak i płodu) jest zwiększone. Żaden środek chemoprofilaktyczny nie jest w 100% skuteczny. WHO i CDC zalecają, aby kobiety w ciąży nie podróżowały w miejsca, gdzie malaria jest endemiczna. Większość kobiet powstrzymuje się od podróżowania do tych obszarów w czasie ciąży, ale dla kobiet w ciąży, które decydują się na podróż lub muszą podróżować, meflochina jest lekiem wybór na malarię oporną na chlorochinę (Tabela 3)
[hasła pokrewne: wodny roztwór fioletu gencjanowego, artresan optima opinie, osteodex nowy sącz ]

Powiązane tematy z artykułem: artresan optima opinie osteodex nowy sącz wodny roztwór fioletu gencjanowego