Zasadniczo powierzchnia sluzówki jamy macicznej jest gladka

Należy zaznaczyć, że śluzówka szyj których liczba stopniowo maleje w kierunku otworu macicznego zewnętrznego. Zasadniczo powierzchnia śluzówki jamy macicznej jest gładka i tylko u Ruminantia odznacza się- obecnością stożkowatych lub grzybowatych wyniosłości, -liścieni (cotyledones), ale, jak wiadomo i łożysko. Przeżuwaczy ma budowę swoistą, którą określamy mianem – łożyska liścieniowatego (placenta polycotyledona s. syndesmoohorialie). Było to powodem powstania jeszcze jednej nazwy synonimowej dla Ruminantia s. Selenodoruia, nazwy – Cotyledophora. Inaczej się sprawa przedstawia, jeżeli chodzi o śluzówkę przewodu szyjkowego, gdyż tworzy ona szereg – fałdów szyjkowych (plicae cerricaies), które są bądź podłużne (Equidae, Borinae), albo ukośne (Hominidae), bądź też poprzeczne (Orinae, Caprinae, Suidae). Niezależnie od ich kierunku, fałdy szyjkowe ściany grzbietowej szyjki zachodzą między fałdy ściany brzusznej szyjki, wskutek czego następuje uszczelnienie przymknięcia przewodu szyjkowego. Śluzówka maciczna jest niezwykle czułym barometrem, wykazującym stan czynnościowy jajników, nie mówiąc już o stosunku jej do płodu. Chodzi tutaj głównie o współzależność maciczno-jajnikową, która sprawia, że cykl płciowy macicy jest wskaźnikiem, faz cyklu płciowego jajników, Jak wiadomo, sprawność pici owa wykazuje okresy-rui (oestrus I), wzmożonej działalności jajników, oraz przedzielające je okresy względnego spoczynku. [podobne: prolaktyna po mcp, artresan optima opinie, łękotka w kolanie ]

Powiązane tematy z artykułem: artresan optima opinie łękotka w kolanie prolaktyna po mcp